home email sitemap

02.09.2009 | GROEIEN

Studio ID wil verantwoord groeien. Publicatie BN l De Stem, De Ondernemer

Topkok Sergio Herman klopt bij hem aan. Automerk Spyker klopt bij hem aan. Zelfs Paul de Leeuw klopt bij hem aan. In de zes jaar dat Michiel van Gremberghe nu zelfstandig ondernemer is, kan dus met recht gesteld worden dat hij bekend is geworden.
Het vinden van de ingang van zijn werkplaats is echter nog niet eenvou­dig. En dat is niet zonder reden: “Stu­dio ID ontwerpt, ontwikkelt en reali­seert 3D prototypes en mallen voor in­dustriële en creatieve producten. Op basis van driedimensionale computer­modellen.

michiel 

In de afgelopen jaren ben ik bewust klein gebleven met mijn be­drijf. Ook zonder advertenties en an­dere vormen van p.r. weten de klan­ten me te vinden, omdat we begelei­ding bieden van het allereerste idee tot en met de productie van het eind­product. Inmiddels ben ik op het punt aangekomen dat ik vind dat Stu­dio ID een stabiele basis heeft om te kunnen gaan groeien. Dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Nee, als ondernemer zit je nooit stil,” lacht Michiel.

Michiel vertelt wat zes jaar onderne­men heeft ingehouden: “Allereerst moet je er als ondernemer elke dag voor de volle 100% tegenaan gaan. Dat lijkt misschien zwaar, maar je bent wel met uitdagend werk bezig. En met nieuwe ideeën. Elke dag is voor mij weer anders! Omdat je alles zelf moet regelen, gaat je persoonlijke ontwikkeling qua ken­nis en kunde ook heel erg snel.”

“Het is dan soms lastig om een snelle groei van je bedrijf tegen te houden. Groter worden klinkt natuurlijk in eerste instantie interessant, maar voor mij staat de kwaliteit altijd voorop. Voor Studio ID betekende dit dat ik eerst een duidelijke visie wilde ont­wikkelen en wegzetten: wat past wel bij mij en wat niet? Nu – na zes jaar ondernemen – staat alles zoals ik het wil hebben en kan ik verantwoord gaan groeien met mijn bedrijf.”

Passie en ambitie
Het werk van Michiel bestaat uit ont­werpen, ontwikkelen, frezen, lassen, bouwen…”Ja, je moet een echte dui­zendpoot zijn om bij Studio ID te kunnen werken. Sinds een tijdje werk ik ook met sta­giaires van Avans Hogeschool en ROC Tilburg. Zij komen in principe met weinig praktijkkennis binnen, maar zijn wel op de hoogte van de nieuwste technieken en ontwikkelin­gen.”

“Ik bied ze de mogelijkheid om het gehele proces te doorlopen, zodat ze allround geschoold worden in de praktijk. Wat voor mij belangrijk is? Drive, passie en ambitie om jezelf te willen ontplooien in avontuurlijk en uitdagend werk!” aldus Michiel.

Ondersteuning
In de opstartfase van Studio ID nam Michiel op advies van zijn bank con­tact op met REWIN. In eerste instan­tie om de aanschaf van een nieuwe freesmachine mogelijk te maken. “Mi­chael Bakker van REWIN heeft mij toen ondersteund bij het schrijven van een businessplan. Met deze onder­bouwing werd het mogelijk om de benodigde financiering te verkrijgen, zodat we volle kracht vooruit konden gaan met Studio ID.”

Nog steeds heeft Michiel regelmatig contact met REWIN: “Als je als ondernemer wilt groeien, is het goed om met vragen over financiering of strategie-ontwik­keling aan te kunnen kloppen bij een organisatie of persoon. Ik weet waar ik naar toe wil en met tussenkomst van REWIN zorg ik dat ik in dat pro­ces de juiste stappen maak.”

Volgende stap: uitbreiding
Het lijkt Michiel van Gremberghe dus mee te zitten, ook in de huidige economisch mindere periode: “Al merk ik daar niet echt veel van, moet ik zeggen. Veel opdrachtgevers wil­len exclusiviteit. Op het gebied van 3D mallen en prototypes kan ik dat bieden.”

“Ik zie de meeste opdrachtge­vers ook terug komen bij Studio ID, zodat ik er het volste vertrouwen in heb dat ik met mijn bedrijf klaar ben om de volgende stap te zetten: uitbrei­den qua personeel, qua werkruimte en qua opdrachten. Ondernemer zijn betekent dan misschien wel heel hard werken, maar het levert ook heel veel waardering en voldoening op. Ik zou niet anders meer willen!”

www.studio-id.nl